Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII) ble dannet våren 2002 etter at flere av Orkidé-kommunene ønsket et samarbeid på innkjøpssiden. Innkjøpssamarbeidet består av 10 kommuner og omfatter alle Orkidé-kommunene, pluss Hustadvika. Oversikt over de aktuelle kommunene finner man her.

NII sin innkjøpstjeneste er fysisk lokalisert i Kristiansund sammen med innkjøpsavdelingen til Kristiansund kommune. Lengre ned finner du kontaktpersoner ut i kommunene og kontaktinformasjon på oss som jobber i innkjøptjenesten sammen med sentrale bestemmelser og dokumenter. 

 

Kontaktpersoner NII

Kontaktpersoner Kristiansund kommune