Status og oppdateringer innkjøpstjenesten

Nyhetsbrevene kan fås av din kommunes kontaktperson for NII.