Bestemmelser og dokumenter

Innkjøpssamarbeidet er organisert etter Kommunelovens § 27 og det er utarbeidet vedtekter for samarbeidet som alle kommunestyrer har sluttet seg til. Innkjøpssamarbeidet blir ledet av et styre bestående av en representant fra hver av deltagerkommunene. En oversikt over disse kontaktpersonene kan man finner her