Bestemmelser og dokumenter

Innkjøpssamarbeid

Innkjøpssamarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid, jfr. Kommunelovens § 20-2 med Kristiansund som vertskommune og kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal og Tingvoll som samarbeidskommuner.

Formål

Innkjøpssamarbeidet har som hovedoppgave å ivareta kommunenes behov ved inngåelse og oppfølging av innkjøpsavtaler. Med innkjøpsavtaler menes her rammeavtaler knyttet til spesifikke varegrupper og større engangskjøp som partene ser det hensiktsmessig å foreta i fellesskap. Innkjøpssamarbeidet skal sørge for at kommunene gjør optimale innkjøp med hensyn til kostnadseffektivitet og kvalitet, samt bidra til effektive innkjøpsrutiner og en samlet kompetanseheving på innkjøpsområdet.

Organisering

Den interkommunale innkjøpssamarbeidet organiseres som en tjeneste underlagt leder for Innkjøpstjenesten i Kristiansund kommune.