Fellesavtale Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter

Levert av OneMed AS

Rammeavtalen med OneMed forlenget til med den 31.05.2024. Vi jobber med å utlyse ny konkurranse snart.

  • Gjelder Aure, Averøy, Kristiansund, Rindal, Gjemnes, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hustadvika
  • Varighet 1.2.2021 - 31.8.2024
  • Kjernesortiment i avtalen Engangshansker, førstehjelp, åndedrettsvern, visir, smittevern, sårbehandling, ernæring, inkontinens/stomi, lab. utstyr, annet medisinsk forbruksmateriell.
  • Bestilling/informasjon Gjennom e-handel