Fellesavtale Matvarer (unntatt meieriprodukter)

Levert av TP Engros

 

Generell informasjon

 • Fylkeskommunen har egen bestillingsløsning.
 • Dere finner mer detaljer informasjon under "åpne dokumenter", deriblant opptak fra oppstartsmøte.
 • Ønsker du innsyn i kontrakt så ta kontakt med din kommune sin kontaktperson: Kontaktpersoner ut i kommunene - NI

Viktige punkt rundt bestilling

 • Bestilling skal foretas via oppdragsgiver til enhver tid gjeldene ehandelsløsning. Ved nedetid skal det likevel være mulig å gjennomføre bestillinger via telefon eller mail.
 • Leverandøren skal godkjenne og sende ut ordrebekreftelse når bestillingen er mottatt og kontrollert mot leverandørens varelager. Dersom Leverandøren forstår eller burde forstått at den ikke kan tilby hele eller deler av ordren ved bestillingstidspunktet, skal dette fremkomme i ordrebekreftelsen. Alt som bekreftes levert i ordrebekreftelsen skal leveres.
 • Fra bestilling er sendt til varen er mottatt skal det ikke gå lengre enn 48 timer, forutsatt at bestilling sendes mellom kl. 07:00 og 14:00. Visst nærmeste avtalt leveringsdag er over 48 timer fra tidspunktet bestillingen er sendt så gjelder nærmeste leveringsdag.
 • Da våre virksomheter har forskjellig størrelse og behov, vil leveringsfrekvensen variere. Som et generelt utgangspunkt er levering 1-2 gang pr. uke. Leveringstidspunkt skal kunne være i tidsrommet 0700-1400, eventuelt etter nærmere avtale med den enkelte virksomhet. Leveringsdager tilpasses den enkelte virksomhets behov, det samme gjelder leveringstidspunkt på dagen. Leverandør skal kunne tilby leveringer minst 2 ganger i uken.
 • Gjelder Aure, Averøy, Kristiansund, Rindal, Gjemnes, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hustadvika, Fylkeskommunen
 • Varighet 1.3.2021 - 28.2.2025
 • Kjernesortiment i avtalen Kolonialvarer, frossen fisk, egg, fjørfe, frukt, grønt, poteter, kjøtt, kjøttprodukter
 • Bestilling/informasjon Visma Ehandel.