Fellesavtale Hjelpemiddel for helsesektoren

Levert av Etac AS

  • Gjelder Kristiansund
  • Varighet 1.4.2024 - 1.4.2026
  • Kjernesortiment i avtalen Medisinsk inventar og tekniske hjelpemidler.
  • Bestilling/informasjon E-handel.