Fellesavtale BPA

Levert av Abcent AS, Aberia Avlastning BPA AS, Assistermeg AS, Brageva AS, Ecura Hjemmetjenester og BPA AS, Hav AS, JAG Assistanse AS, Medvind Assistanse AS, Mio BPA AS, Prima Assistanse AS, Stendi AS, Viken Bo og Omsorg AS, Machri AS

  • Gjelder Kristiansund
  • Varighet 20.4.2021 - 20.4.2026
  • Kjernesortiment i avtalen Tjenestekonsesjonskontrakt på levering av brukerstyrt personlig assistanse i Kristiansund kommune
  • Bestilling/informasjon Ta kontakt med innkjøpstjenesten.