Hvordan gjøre en anskaffelse

For deg som skal gjennomføre anskaffelser

Krav til effektiv ressursbruk er et overordnet prinsipp i regelverket om offentlige anskaffelser. Loven med tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. De grunnleggende prinsippene i lovens § 4 gjelder for alle anskaffelser omfattet av loven, uavhengig av anskaffelsens verdi, hva som skal anskaffes og av anskaffelsesprosessen.

Loven sier videre at en ulovlig direkte anskaffelse er definert som "en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i Forskriften gitt i medhold av loven".

Vi ønsker å anbefale alle som jobber med anskaffelser ut i kommunene å gjøre seg kjent med siden www.anskaffelser.no. Der finner man gode og sentrale malverk utarbeidet av myndighetene sammen med annen nyttig informasjon.