Høring, ny organisasjonsform NII

 

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid ble opprettet i 2002, som et § 27 samarbeid etter gammel kommunelov. Innkjøpssamarbeidet har som hovedoppgave å ivareta kommunenes behov ved inngåelse og oppfølging av innkjøpsavtaler. Med innkjøpsavtaler menes her rammeavtaler knyttet til spesifikke varegrupper og større engangskjøp som partene ser det hensiktsmessig å foreta i fellesskap. Innkjøpssamarbeidet skal sørge for at kommunene gjør optimale innkjøp med hensyn til kostnadseffektivitet og kvalitet, samt bidra til effektive innkjøpsrutiner og en samlet kompetanseheving på innkjøpsområdet. Pr år 2020 er kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal og Tingvoll deltagere i samarbeidet.


I 2018 kom det en ny kommunelov hvor bestemmelser for interkommunale samarbeid også ble revidert. I den nye kommuneloven utgår §27- samarbeid. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid har derfor i 2019 utredet ulike samarbeidsformer etter ny kommunelov.
Styret i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid tilrår en endring av organisasjonsform til administrativt vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 20-2. Styret har også utformet en samarbeidsavtale for NII med bakgrunn i ny kommunelov.


Den nye Samarbeidsavtalen sendes til deltagerkommunene på høring.

Oppdatert høringsfrist 1. februar 2021

Høringsuttalelser sendes til innkjop@kristiansund.kommune.no

 

Tilleggsinformasjon med oppdatert høringsfrist er vedlagt.