Fellesavtale Tolke- og oversettingstjenester

Levert av Noricom Nord AS, Tolkenett AS, Salita tolke- og translatørtjeneste AS

  • Gjelder Kristiansund
  • Varighet 15.3.2021 - 14.3.2022
  • Kjernesortiment i avtalen Tolke- og oversettingstjenester
  • Bestilling/informasjon Se dokument under "åpne dokumenter". Leverandørene benytter seg av app/ betstillingsportal for bestilling. Brukernavn og passord må opprettes ved å ta kontakt med kommunenes kontaktperson.