Fellesavtale Print, trykk, kopi og produksjonstjenester.

Levert av Ingen løpende rammeavtale

  • Gjelder Kristiansund
  • Varighet 1.1.2021 - 8.1.2023
  • Kjernesortiment i avtalen Trykkete flater, plakater, dokumenter, hefter, visittkort, parkeringskort mm. Gjør imidlertid oppmerksom på at ved bestilling av nytt design på de trykkete flater skal vår rammeavtale med Eggedosis AS på grafisk design benyttes.
  • Bestilling/informasjon Vi har i dag ingen rammeavtale på print, trykk, kopi og produksjonstjenester. Dette betyr at ved kjøp av disse produkter/ tjenester skal en sjekke pris hos tre potensielle leverandører. Så lenge anskaffelsen har en verdi på under 1,3 mill eks mva totalt kan man følge forskriftens del 1. Det er få krav til gjennomføring med lovens grunnleggende prinsipper i §4 må følges: LOA § 4.Grunnleggende prinsipper Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet Ved evt spørsmål ta kontakt med innkjøpsavdelingen.