Fellesavtale Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av biler

Levert av Dynamisk innkjøpsordning

Det er nå etablert en dynamisk innkjøpsordning for kjøp av vare- og personbiler, dette hovedsakelig for å redusere arbeidsmengden ved hver anskaffelse. Alle kjøp skal nå gå via den ordningen.

NB! det er kun innkjøpstjenesten som skal anskaffe biler.

  • Gjelder Kristiansund
  • Varighet 1.9.2021 - 31.8.2023
  • Kjernesortiment i avtalen Kjøp av varebiler og personbiler
  • Bestilling/informasjon Alle kjøp skal gjennomføres av innkjøpstjenesten. Det er ikke anledning til å kjøpe vare- og personbiler utenfor denne ordningen. Kjøpende enhet i kommunen må gi innkjøpstjenesten en beskrivelse av hvilke behov som skal dekkes av det nye kjøretøyet.