Status og oppdateringer innkjøpstjenesten

Under "siste oppdateringer" finnes nyhetsbrev som sendes til styret i innkjøpssamarbeidet.